Jak obejść program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami?

Dodano 7.8.2018

W dniu 27 lipca 2018 roku wszedł w życie opracowany na podstawie Ustawy Prawo Wodne: Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.
Nałożył on dodatkowe obostrzenia i obowiązki na rolników dotyczące terminów, ilości stosowania, agrotechniki i sposobów przechowywania nawozów z azotem.
Ww. Rozporządzenie Rady Ministrów nie obejmuje naszego produktu Volcanix.pl Naturalnego Remineralizatora Gleby.

Volcanix.pl nie zawiera azotu, więc nie podlega ograniczeniu rolniczego wykorzystania nawozów, nie zanieczyszcza wód powierzchniowych ani gruntowych.
Remineralizator można stosować na gruntach rolnych w pobliżu stawów, rzek i innych zbiorników wodnych, nie jest wypłukiwany przez wody gruntowe, długo pozostaje w glebie, jest nietoksyczny. 
Nie wymaga również specjalnych zbiorników do przechowywania, wystarczy chronić go przed wilgocią żeby nie uległ zbryleniu.
Zapewnia obfite kwitnięcie i owocowanie dając wysokiej jakości plon o niezmienionych, naturalnych walorach smakowych. Polecany jest do wszystkich roślin lubiących pH zbliżone do obojętnego, można stosować go przedsiewnie (posypowo, zaorując lub mieszając z glebą), można też stosować go w czasie wzrostu roślin i po zbiorach. Mikro i makroelementy zawarte w Volcanix.pl uwalniają się powoli, stopniowo, działając długotrwale.

Volcanix.pl jest nowym produktem i można kupić go składając zapytanie przez naszą stronę internetową www.elnaturalis.com 
Produkt jest dostępny w workach big bag, możesz też zakupić mniejszą ilość do ogrodu lub próbkę do testów. Jeżeli jesteś zainteresowanie napisz do nas!